on tap funding

Löpande kapitalanskaffning


 

Vi hjälper dig att förverkliga din vision genom att skaffa kapital så att ni kan fortsätta att fokusera på ert bolags tillväxt. On Tap Funding är anpassat för utvecklings- och  tillväxtbolag. Andra finansieringsalternativ har inga av de fördelar som vi kan erbjuda.

 


 

Löpande

Vi säkerställer ert behov av tillväxtkapital löpande över tid. Vi är unika med att kunna stärka likviditeten för tillväxtbolag under den tid som krävs. Pengar när ni behöver det!

Effektivt

Vår lösning är extremt kostnads- och värde effektiv, både för bolag och aktieägare. Andra lösningar är väsentligt mycket dyrare för tillväxtbolag. 

Enkelt

Ingen krånglig administration för att komma igång. Inom två till fem dagar kan vi aktivera On Tap Funding. Ni behöver inte Iägga ner dyrbar tid på memorandum och due diligence.


våra

Unika fördelar

Vi garanterar alltid emissionsbeloppet, vi nyttjar inga teckningsrabatter och vi säkrar kursen mot nedgång under emissionsprocessen.  On Tap Funding verkar dessutom tillsammans med våra handelstjänster för att undvika oönskade kursrörelser.

 

 

 

 

Behöver ni tillväxtkapital?

Kontakta oss

Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte och förklarar hur On Tap Funding kan vara en lösning för er.