om oss

Vi hjälper dig att lyckas!


 

Med vetskap om svårigheten för börsnoterade tillväxtbolag att lyckas och utnyttja deras akties potential skapades de modeller som har utvecklats till Recall Capitals olika lösningar. Våra fyra innovatörer är alla experter inom tre viktiga områden för att hjälpa våra kunder.

 Med erfarenhet från en professor i finansiell matematik, en före detta chefsövervakare av några av världens främsta börser samt två erfarna vd:ar från flera börsnoterade bolag har vi utvecklat våra unika lösningar.


Björn Wallin  Björn Wallin har erfarenhet som VD, CFO, Mergers & Acquisitions-chef och styrelseuppdrag för flera svenska noterade tillväxtbolag. Han har även varit Noteringschef och VD på Nordic Growth Market, och var styrelseledamot i GXG Markets, båda reglerade skandinaviska börser. Björn har stor internationell erfarenhet som härrör från ledande positioner i flera företag med omfattande globala nätverk. Han inbjöds också att verka som adjungerad medlem av Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, och har varit en återkommande talare i Sverige i ämnen som inkluderar, corparate governance,  ägarstyrnings- och noteringsfrågor.

Björn Wallin

Björn Wallin har erfarenhet som VD, CFO, Mergers & Acquisitions-chef och styrelseuppdrag för flera svenska noterade tillväxtbolag.

Han har även varit Noteringschef och VD på Nordic Growth Market, och var styrelseledamot i GXG Markets, båda reglerade skandinaviska börser.

Björn har stor internationell erfarenhet som härrör från ledande positioner i flera företag med omfattande globala nätverk.

Han inbjöds också att verka som adjungerad medlem av Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, och har varit en återkommande talare i Sverige i ämnen som inkluderar, corparate governance,  ägarstyrnings- och noteringsfrågor.

Mats Wilhelmsson  Mats Wilhelmsson har spelat en viktig roll på den svenska finansmarknaden under de senaste 30 åren. Mats har en bakgrund som omfattar; aktiemäkleri i några av Sveriges ledande börsmedlemmar, ansvar för marknadsövervakningen på Stockholmsbörsen, Nordic Growth Market, Nasdaq Dubai och Finansinspektionen. Mats var med och grundade Scila AB, en av de ledande leverantörerna av system för övervakning av värdepappershandel. Under många år var Mats representant i Intermarket Surveillance Group, FESE Working Committee och CESR Pol.

Mats Wilhelmsson

Mats Wilhelmsson har spelat en viktig roll på den svenska finansmarknaden under de senaste 30 åren.

Mats har en bakgrund som omfattar; aktiemäkleri i några av Sveriges ledande börsmedlemmar, ansvar för marknadsövervakningen på Stockholmsbörsen, Nordic Growth Market, Nasdaq Dubai och Finansinspektionen.

Mats var med och grundade Scila AB, en av de ledande leverantörerna av system för övervakning av värdepappershandel.

Under många år var Mats representant i Intermarket Surveillance Group, FESE Working Committee och CESR Pol.

Anders Karlsson  Anders Karlsson är professor i matematik och har uppdrag som professor från både Université de Geneva och Uppsala universitet. Tidigare även Lektor på KTH samt Visiting Assistant Professor vid Yale University och Research Fellow of the Royal Swedish Academy of Science. Anders har flera prestigefyllda utmärkelser så som Fullbright Fellowship, Wallenberg Prize, Edlund Prize, med flera.

Anders Karlsson

Anders Karlsson är professor i matematik och har uppdrag som professor från både Université de Geneva och Uppsala universitet. Tidigare även Lektor på KTH samt Visiting Assistant Professor vid Yale University och Research Fellow of the Royal Swedish Academy of Science.

Anders har flera prestigefyllda utmärkelser så som Fullbright Fellowship, Wallenberg Prize, Edlund Prize, med flera.

Henrik Holm  Henrik Holm har många års erfarenhet både från att vara grundare till och vara VD, ledamot och styrelseordförande i flera noterade svenska noterade tillväxtbolag. Han har även haft en ledande roll i ett sk värdepappersbolag och fått bred erfarenhet från finansieringslösningar för listade bolag. Henrik är en entreprenör som medverkat till många startups för tillväxtbolag.

Henrik Holm

Henrik Holm har många års erfarenhet både från att vara grundare till och vara VD, ledamot och styrelseordförande i flera noterade svenska noterade tillväxtbolag.

Han har även haft en ledande roll i ett sk värdepappersbolag och fått bred erfarenhet från finansieringslösningar för listade bolag.

Henrik är en entreprenör som medverkat till många startups för tillväxtbolag.