New markets

Vi tillför nya aktieägare


 

Fördelen med en internationell handel är att du får fler aktieägare. Fler aktieägare ger ökad handel. En ökad handel ger förutsättningar för ett bättre aktiepris. Vår lösning på internationell introduktion av din aktie är anpassad för tillväxtbolag.

 

Vi ökar din handel

så att du kan fortsätta att växa


Enkelt

Vår lösning kräver inga omständiga listningsprocesser och kräver endast ett styrelsebeslut för att komma igång.

Tryggt

Recall Capital är godkänd som Qualified Corporate Advisor och har rutinerna som hjälper dig att lyckas med din internationella satsning.

Optimerat

Vi har tagit fram en lösning som ger din aktie så stor uppmärksamhet som möjligt. Spridningen blir därför optimerad för just din aktie.


dags att ta

Steget till nya marknader

Många noterade bolag har redan idag en andel av sin verksamhet utanför det egna hemlandet. Lika logiskt är det att även ha aktiehandel över landgränserna. Steget att göra aktiehandeln internationell är därför helt naturligt. 

 

intresserad?

Kontakta oss

Kontakta oss så kan vi diskutera om just era förutsättningar för att lyckas internationellt.