Våra lösningar verkar tillsammans för att utnyttja aktiens potential

Q² Trade skapar en attraktivare aktie med ökade handelsvolymer. Detta ger er möjlighet att använda aktiemarknaden som finansiering av tillväxtkapital med vår On Tap Funding lösning. När ni uppnått en stabil handel med attraktiv handelsvolym samt en långsiktigt finansierad verksamhet så står ni rustade för att även attrahera internationella ägare med New Markets.

 

Q² Trade

Q² Trade är en dynamisk handelstjänst som stabiliserar och stimulerar handeln i aktien

On Tap Funding

on tap Funding är en lösning som ger bolaget tillskott av tillväxtkapital

Markets1.jpeg

New Markets

new Markets är en handelslösning som ökar aktiens spridning internationellt