lunch & learn den 16 oktober

Välja rätt emissionsteknik


 

Hur väljer man rätt emissionsteknik och kan man kombinera olika emissionsformer? Vilka alternativ finns idag och vilka lämpar sig bäst för mindre och medelstora listade bolag? Hur skiljer de sig åt och finns det någon “best in class” eller “one fit all”?

Under lunchpresentationen går vi igenom de alternativ som står till buds och hur du bör tänka för att finansiera din verksamhet och samtidigt skapa långsiktigt aktieägarvärde.

Stockholm den 16 oktober

kl 11:30-13:00

DLA Piper, kungsgatan 9, Stockholm

Vi startar kl 11:30 och är klara med lunch och information kl 13:00

Medverkande från Recall Capital är Björn Wallin, vd/grundare och Niclas Stenberg Nordic Manager. Peter Näslund representerar DLA Piper.

 

Vi bjuder in ledning, styrelse och större ägare i listade SME-bolag. Vill ni anmäla flera personer så gör en separat anmälan för varje person i nedan formulär.

Namn *
Namn