lunch & learn den 16 maj

Val av emissionsmodeller - vad säger börserna?


 

Recall Capital och BDO bjuder in till lunchpresentationer som vi hoppas ger dig nya insikter om hur olika emissionsmodeller skiljer sig åt och hur de kan användas och kombineras för olika situationer.

Stockholm den 16 maj

Kl 11:30 - 13:00

BDO Stockholm, Sveavägen 53

Kapitalmarknaden står inför stora förändringar med nya kreativa lösningar att ge bolag tillgång till kapital. Vi förstår att du har god kännedom om grundprinciperna för både företrädes- och riktade emissioner. Men hur väl känner du till effekterna av de nya emissionsmodellerna som står tillbuds? Och vad kan aktieägarna förvänta sig av styrelsen vid val av emissionsmodeller? Och vad säger börserna om era val?

Vi startar kl 11:30 och är klara med lunch och information kl 13:00

Medverkande från Recall Capital är Björn Wallin, vd/grundare och Niclas Stenberg Nordic Manager. Johan Pharmanson representerar BDO Sverige.

 

Vi bjuder in ledning, styrelse och större ägare i listade SME-bolag. Vill ni anmäla flera personer så gör en separat anmälan för varje person i nedan formulär.

Namn *
Namn