HAndelstjänster

Dynamisk aktiehandel


 

Våra dynamiska handelstjänster stabiliserar och stimulerar aktiehandeln. Vi ger din aktie de bästa förutsättningarna för att få en bra utveckling och attrahera den uppmärksamhet som krävs för en rättvis prisbild. Vi hjälper kunder noterade på samtliga av Sveriges börser och fördelade inom alla branschsegment.

Utvecklingen för våra kunder

50%

lägre volatilitet

38%

ökad handelsvolym

25%

ökad handelskvot


Skärmavbild 2017-03-28 kl. 10.30.52.png

Dynamik

Dynamisk handelslösning innebär att vi blandar algoritmisk handel med mänsklig inverkan.  Kombinationen ger din aktie de bästa förutsättningarna för att uppnå låg risk, ökade handelsvolymer och rätt pris.

Skärmavbild 2017-03-28 kl. 10.09.38.png

Analys

Vi gör en fullständig analys av er akties handelsmönster. Denna analys ligger sedan till grund för hur handelstjänsterna kommer att agera.  Ingen aktie är den andra lik och därför används vår egenutvecklade databas för att optimera målbilden för varje aktie.

Insikt

Vi ger dig en ökad kunskap om hur din aktie beter sig genom analys och kontinuerlig rapportering. Med en bättre förståelse om aktiens handelsmönster kan du ta smartare beslut om din kommunikation med marknaden.


 

new york stock exchange

Först med dynamisk handelstjänst

New York Stock Exchange har erbjudit dynamisk handelstjänst under snart 10 år med "Superior market quality". Recall Capital är först i Europa med att applicera en liknande modell anpassad för våra marknader. Resultaten är lika enastående!

 

Intressant?

Kontakta oss

Kontakta oss för en analys av er akties beteende. Vi utvärderar gärna er akties möjligheter och förutsättningar för en optimerad handel.